BİLİMSEL PROGRAM

 

30 EYLÜL 2022, CUMA
13:00-14:40 SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR
  Oturum Başkanları:  Zülfikar Arlıer, Semih Giray
13:00-13:20 ESUS Tanı ve Tedavisi: Kürşat Kutluk
13:20-13:40 Küçük Damar Hastalığı ve İnme: Birsen İnce
13:40-14:00 İntraserebral Kanamalarda Güncel Tedavi Yaklaşımları: Canan Togay Işıkay
14:00-14:20 Akut İnmede Endovasküler Tedaviler: Özcan Özdemir
14:20-14:40 Tartışma
14:40-15:00 ARA
15:00-16:00 ALEXION UYDU SEMPOZYUMU
  NMOSD: Kompleman Aracılı Güncel Tedavi Yaklaşımı
  Oturum Başkanı: Serhan Sevim
  NMOSD Patofizyolojisi, Kliniği ve Tanısı: Başak Karakurum Göksel
  PREVENT Çalışması: NMOSD’de Eculizumab: Serhan Sevim
16:00-16:15 ARA
16:15-17:45 DEMANSLAR ve DÜŞME
  Oturum Başkanları:  Ahmet Evlice, İsmet Melek
16:15-16:40 Normal Basınçlı Hidrosefali: Zafer Çolakoğlu
16:40:17:05 Alzheimer Hastalığında Güncel Tedaviler: Mustafa Seçkin
17:05-17:30 Nörolojide Düşme: Nedenleri ve Tedavi Stratejisi: Feray Güleç
17:30-17:45 Tartışma
17:45-18:30 NEUROBIO UYDU SEMPOZYUMU
  Oturum Başkanı: Meltem Demirkıran
  DBS’te Uygun Hasta Seçimi ve İleri Programlama Teknolojileri: Sibel Ertan
01 EKİM 2022, CUMARTESİ
07:00-08:00 SÖZEL BİLDİRİ SUNUMU
  Oturum Başkanları: Turgay Demir, Onur Keskin
08:15-08:45 AÇILIŞ
08:45-10:30 NÖROOFTALMOLOJİ-NÖROOTOLOJİ
  Oturum Başkanları: Mehmet Karataş, Şebnem Bıçakçı
08:45-09:10 Psodotümör Serebri: Figen Gökçay
09:10-09:35 Pozisyonel Vertigolar ve Vasküler Vertigo Ayırıcı Tanısı? Neşe Çelebisoy
09:35-09:55 Vestibüler Migren: Şebnem Bıçakcı
09:55-10:15 Vertigo ve Epilepsi: Semai Bek
10:15-10:30 Tartışma
10:30-11:00 ARA
11:00-12:30 UYKU BOZUKLUKLARI VE EPİLEPSİ
  Oturum Başkanları: Hacer Bozdemir, Kezban Aslan
11:00-11:25 Parasomnilerin Epilepsi ile Benzerlikleri ve Ayrılan Yönleri: İbrahim Öztura
11:25-11:50 NKSE’de Tanı, Tedavi ve Hasta Yönetimi: Ebru Altındağ
11:50-12:15 Yoğun Bakım Hastalarında Epileptik Nöbetle Karışabilen Durumlar: Kadriye Ağan
12:15-12:30 Tartışma
12:30-13:15 ÖĞLE YEMEĞİ
13:15-14:00 TRPHARM UYDU SEMPOZYUMU
  “19 Yıl Çok Geç”
  Erişkinde Tanı Konan Bir Çocukluk Çağı Hastalığı: Serebrotendinöz Ksantomatozis
  Konuşmacı: Prof. Dr. Neslihan Önenli Mungan
  Olgu Sunumu: Dr. Fatma Derya Bulut
14:00-15:30 ALT MOTOR NÖRON ve KAVŞAK HASTALIKLARI
  Oturum Başkanları: Filiz Koç, Deniz Yerdelen
14:00-14:25 İnflamatuvar Nöropatilerde Güncel Tedaviler: Kayıhan Uluç
14:25-14:50 MG’de Tedavi Stratejisi: Melih Tütüncü
14:50-15:15 MNH’de Güncel Tedaviler: Filiz Koç
15:15-15:30 Tartışma
15:30-16:00 ARA
16:00-17:00 LILLY UYDU SEMPOZYUMU
  Epizodik ve Kronik Migrenin Önleyici Tedavisinde Galcanezumab
  Konuşmacılar: Derya Uludüz, Necdet Karlı
17:00-17:15 ARA
17:15-18:45 MULTİPL SKLEROZ
  Oturum Başkanları: Meltem Demirkıran,  Başak Karakurum Göksel
17:15-17:40 MS Ayırıcı Tanısında MRG: Ayşe Nur Yüceyar
17:40-18:05 Yeni Tanılı Multipl Sklerozda Profilaktik Tedavi Yaklaşımı: Münire Kılınç
18:05-18:30 Multipl Sklerozda Birinci Basamak Sonrası Tedavi Yönetimi: Aslı Tuncer
18:30-18:45 Tartışma
02 EKİM 2022, PAZAR
08:30-10:00 BAŞ AĞRISI
  Oturum Başkanları: Başak Karakurum Göksel, Musa Öztürk
08:30-08:55 Migrende Güncel Tedaviler: Babür Dora
08:55-09:20 Trigemino-otonomik Baş Ağrıları: Vesile Öztürk
09:20-09:45 Primer Baş Ağrılarında Sık Kullanılan Girişimsel Uygulamalar: Serap Üçler
09:45-10:00 Tartışma
10.00-10:30 ARA
10:30-12:00 HAREKET BOZUKLUKLARI
  Oturum Başkanları: Meltem Demirkıran, Esra Okuyucu
10:30-10:55 Parkinsonizm Sendromunda Ayırıcı Tanı: Serhat Özkan
10:55-11:20 PH’da Erken Evre Tedavi Yönetimi: Ayşe Bora Tokçaer
11:20-11:45 PH’da İleri Evre Tedavi Yönetimi: Dilek İnce Günal
11:45-12:00 Tartışma
12:00-12:15 ARA
12:15-13:30 AKILCI İLAÇ KULLANIMI ve OLGU SUNUMLARI: Yusuf Tamam, Mehmet Balal
12:15-12:40 Nörolojide Akılcı İlaç Kullanımı: Tahir Yoldaş Kurtuluş
12:40-13:40 Olgular
  - Olgu 1: Halit Fidancı (AŞH)
  - Olgu 2: Bireylül Demir (BÜAH)
  - Olgu 3: Ayşe Begüm Büyüksural (AŞH)
  - Olgu 4: Yağmur Çolak (BÜAH)
  - Olgu 5: Metin Balduz (AŞH)
  - Olgu 6: Özcan Demetgül
13:40 KAPANIŞ

 

 

 

 

Sign In