BİLİMSEL PROGRAM

 

13.00-14.30 1. OTURUM: NÖROLOJİK HASTALIKLARI OLAN GEBENİN YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Mehmet Balal, Turgay Demir, Hacer Bozdemir
  1.1: Epilepsi tanılı gebenin yönetimi
Nerses Bebek
  1.2: MS ve gebelik
Ayşe Altıntaş
  1.3: İnme ve gebelik
Vesile Öztürk
14.30-15.00 ARA
15.00-16.30 2. OTURUM: NÖROLOJİDE ÖZEL SORUNLAR
Oturum Başkanları: Ahmet Evlice, Yusuf Tamam
  2.1: Demansta  akılcı ilaç kullanımı
İsmet Melek
  2.2: Nörolojik hastalıklarda konsültasyon ve problem çözme: 
Birsen İnce
  2.3: Epilepside ehliyet, askerlik ve sağlık raporları düzenlenmesi:
Semai Bek
16.30-17.00 ARA
17:00-18:00 BAŞAĞRILARINDA ONABOTULİNUM TOKSİN A UYGULAMASI KURSU
Oturum Başkanları: Başak Karakurum, Şebnem Bıçakçı
  Başağrılarında Onabotulinumtoksina Uygulaması
Serap Üçler, Özlem Coşkun
07.00-08.00 SÖZEL BİDİRİ SUNUMU (SALON A)
Oturum Başkanları: A. Onur Keskin, Turgay Demir
07.00-08.00 SÖZEL BİDİRİ SUNUMU (SALON B)
Oturum Başkanları: Taylan Peköz, Mehmet Balal
08.00-08.30 AÇILIŞ
08.30-10.00 3. OTURUM: İNME
Oturum Başkanları: Zülfikar Arlıer, Anıl Tanburoğlu
  3.1: Akut iskemik inmede trombolitik tedavi (kime, ne zaman, nasıl?)
Kürşad Kutluk
  3.2: İskemik inmede endovasküler girişimler (kime, ne zaman, nasıl?)
Songül Şenadım
  3.3: Hemorajik inmede acil yaklaşım
Semih Giray
10.00-10.30 ARA
10.30-12.00 4. OTURUM: EPİLEPSİ
Oturum Başkanları: Taylan Peköz, Kezban Aslan
  4.1: Epilepside temel anamnez özellikleri
Demet Kınay
  4.2: İlk ve tek nöbet geçiren hastaya yaklaşım
Kadriye Ağan Yıldırım
  4.3: İlaca dirençli epilepsilerde alternatif tedaviler
İrsel Tezer
12.00-12.45 ROCHE UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanları: Meltem Demirkıran, Yusuf Tamam
  OCREVUS İLE ETKİLİLİK VE GEBELİK
Konuşmacılar: Haluk Gümüş, Cihat Uzunköprü
12.45-13.45 Öğle Arası
13.45-15.15 5. OTURUM: BAŞ AĞRISI/BAŞ DÖNMESİ
Oturum Başkanları: Mehmet Karataş, Şebnem Bıçakcı
  5.1: Akut migren atağında tedavi
Babür Dora
  5.2: Akut vestibüler sendromda tedavi yaklaşımı
Neşe Çelebisoy
  5.3: Psodötümür serebride tedavi
Figen Gökçay
15.15-15.30 ARA
15.30-17.00 6. OTURUM: NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR
Oturum Başkanları: Filiz Koç, Deniz Yerdelen
  6.1: Peryodik paralizilerde tanı ve tedavi yaklaşımı
Sevim Erdem
  6.2: Miyastenide acil tedavi yönetimleri
Feza Deymeer
  6.3: Akut gelişen polinöropatilerde tedavi
İhsan Şengün
17.00-17.30 ARA
17.30-18:30 7. OTURUM: Cumhuriyetimizin 100. Yılı onuruna özel oturum ”Atatürk ve Cumhuriyet”
Dr. Naim Babüroğlu
08.30-10.00 8. OTURUM: DEMİYELİNİZAN HASTALIKLAR
Oturum Başkanları: Meltem Demirkıran, Başak Karakurum
  8.1: MS atak tedavisi
Serhan Sevim
  8.2: MS’te koryucu tedavilerle ilişkili sorunlar
Murat Kürtüncü
  8.3: MS’de semptomatik tedaviler
Münife Neyal
10.00-10.30 ARA
10.30-12.00 9. OTURUM: NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR / NÖROLOJİK YOĞUN BAKIM
Oturum Başkanları: Meltem Demirkıran, Şebnem Bıçakçı
  9.1: Parkinsonda cihaz destekli tedavi sorunlarının yönetimi
Okan Doğu
  9.2: Geriatrik popülasyonda düşen hastaya yaklaşım
Hülya Apaydın
  9.3: Nörolojik yoğun bakımda nutrisyon sorunları
M. Akif Topçuoğlu
12.00-12.30 ARA
12:30-13:30 10. OTURUM: OLGU SUNUMLARI
Oturum Başkanları: A. Onur Keskin, Halit Fidancı
Çağatay Andiç
Turgay Demir
Halil Can Alaydın
Gülçin Yenice
13.30 KAPANIŞ

 

 

 

 

Sign In