Konular

  • Nörolojik hastalıklarda semiyoloji ve muayene
  • İnmeli hasta yönetimi
  • Nörolojik yoğun bakımda sorunlar ve çözümleri
  • Olgularla epilepsi ile karışan ko-morbid durumlar ve hasta yönetimi
  • Olgularla epilepsi tedavi prensipleri
  • Kas hastalıklarında şimdi ve gelecek
  • Demiyelinizan hastalıklar tanı, ayırıcı tanı ve tedavi
  • Parkinson hastalığında tanı, ayırıcı tanı ve tedavi
  • Kognitif nöroloji ve Geriatri

15. Çukurova Nöroloji Günleri © 2020