Bilimsel Program

16 Ekim 2020, Cuma
  SEMİYOLOJİ
13:30-14:00 Kognitif Değerlendirme
14:00-14:30 Nörooftalmolojik Değerlendirme
14:30-15:00 Hareket Hastalıklarında Fenomenolojik Değerlendirme
 

Tartışma

15:00-15:30 Kahve Arası
  İNMELİ HASTA YÖNETİMİ
15:30-16:00 İnmeli Hastada Antikoagülan Yönetimi
16:00-16:30 Antiagregan Direnci Olan Olgu Yönetimi
16:30-17:00 İnmede Nadir Nedenler
  Tartışma
17:00-17:45 UYDU SEMPOZYUMU 1
17:45-18:00 Ara
  NÖROLOJİK YOĞUN BAKIM
18:00-18:30 Yoğun Bakımda Dâhili Problemler ve Yönetimi
18:30-19:00 Solunum Yetmezliği ve Yönetimi
19:00-19:30 Kardiyak Arrest ve Sonrası Hasta Yönetimi
  Tartışma
17 Ekim 2020, Cumartesi
07:30-08:30 SÖZEL SUNUMLAR
08:30-09:00 AÇILIŞ TÖRENİ
  EPİLEPSİ İLE KARIŞAN KOMORBİD DURUMLARDA OLGULARLA HASTA YÖNETİMİ
09:00-09:30 Nöbet-Senkop Ayırıcı Tanısı
09:30-10:00 Nöbet-Pseudonöbet Ayırıcı Tanısı
10:00-10:30 Nokturnal Paroksismal Olaylar
  Tartışma
10:30-11:00 Kahve Arası
  OLGULARLA EPİLEPSİ TEDAVİ PRENSİPLERİ
11:00-11:30 Gebe Epilepsi Hastalarında Tedavi
11:30-12:00 Yaşlı Hastalarda Tedavi
12:00-12:30 Sistemik Hastalıklarda Antiepileptik Tedavi Seçimi ve Düzenlenmesi
  Tartışma
12:30-13:45 Öğle Yemeği
13:45-14:30 UYDU SEMPOZYUMU 2
  KAS HASTALIKLARI
14:30-14:50 Asemptomatik CK Yüksekliği
14:50-15:10 Semptomatik CK Yüksekliği
15:10-15:30 Myopatide EMG
15:30-15:50 Kas Hastalıklarında Gen Tedavileri ve Gelecek
  Tartışma
16:00-16:30 Kahve Arası
  DEMİYELİNİZAN HASTALIKLAR OTURUMU
16:30-17:00 Demiyelinizan Hastalıklarda Görüntüleme Yöntemleri ile Ayırıcı Tanı
17:00-17:30 Multipl Sklerozda Özel Durumlar (gebelik, emzirme, çocukluk çağı)
17:30-18:00 Multipl Sklerozda Proflaktik Tedavi Yönetimi (2. basamak ve sonrası kime? - ne zaman? - ne?)
18:00-18:30 Multipl Sklerozda Semptomatik Tedaviler
  Tartışma
19:30-21:30 Akşam Yemeği
18 Ekim 2020, Pazar
  HAREKET HASTALIKLARI
09:00-09:30 Olgularla Parkinson Hastalığında Tanı-Ayırıcı Tanı
09:30-10:00 Parkinson Hastalığında Erken ve Orta Dönemde Tedavi Yönetimi
10:00-10:30 Parkinson Hastalığında İleri Evre Tedavi Yönetimi (cihaz destekli tedaviler)
  Tartışma
10:30-11:00 Kahve Arası
  KOGNİTİF NÖROLOJİ ve GERİATRİ
11:00-11:20 Geriatrik Hastada İlaç Etkileşimi
11:20-11:40 Sarkopeni
11:40-12:00 Olgularla Atipik Demanslar
12:00-12:20 Düşme
12:20-12:40 Uyku Bozuklukları
12:40-13:00 AKILCI İLAÇ KULLANIMI ve KAPANIŞ

15. Çukurova Nöroloji Günleri © 2020